Search
Close this search box.
MAC Valves Pulsventielen

Inleiding

Op deze pagina gaan we verder in op de techniek en voordelen van Mac Pulse Valves voor het pulsen op stoffilterinstallaties. Gericht op besparingen die u kunt maken door het gebruik van pulseventielen. We gaan in op de vergelijking met andere bouw ventielen en de voordelen van de stoffilterinstallaties in uw fabriek. We behandelen hier alleen stoffilterinstallaties die met perslucht gestuurde kleppen werken. De Mac Valves Pulsventielen bestaan uit een range van drop-in oplossingen voor bestaande en nieuwe installaties.

Voordelen Mac Valves Pulsventielen

We zullen alle voordelen uitgebreid doornemen op deze pagina. Wilt u gelijk naar het gewenste onderdeel? Klik dan op één van de onderstaande links. De voordelen van de Mac Valves Pulsventielen zijn:

We gaan eerst in op de werking van Pulse Jet Baghouses. Of ga meteen door naar energiebesparing. Mac Valves Pulsventielen is ten opzichte van de vroeger een veel gebruikte techniek.

Pulse Jet Baghouse

Een Pulse Jet Baghouse, in het Nederlands is dit een Pulse Jet Filterinstallatie. Dit is een installatie die bestaat uit een vacuümpomp die lucht aanzuigt uit een productieproces of productie omgeving. Deze lucht wordt aangezogen en door filters heengetrokken waardoor het product aan het filter blijft hangen en de schone lucht naar de vacuümpomp gaat. Naarmate zich steeds meer product aan de filters hecht, wordt het lastiger voor de vacuümpomp om de lucht aan te zuigen. Op dit moment activeert het Pulse Jet systeem en zullen de stoffilterventielen in de vorm van pulsventielen een luchtpuls geven met perslucht.

Door een venturi werking of directe inblazen aan de nozzles blaast het ventiel lucht in de filterzakken. Één ventiel vult via een verdeler meerdere filterzakken. Met behulp van deze lucht zet de filterzak zich uit en op het moment dat het pulsventiel de luchtaanvoer sluit leegt de filterzak zich weer.

Doordat de filters opblazen en legen wordt er een soort klopbeweging nagebootst. De kinetische beweging zorgt voor een schokeffect waardoor de onderdelen (het stof) van het filter zullen vallen. Deze onderdelen gaan vervolgens in een transportsysteem. Dit kan bijvoorbeeld een klep zijn of een worm-as die het stof transporteert. Afhankelijk van het doel van het filtersysteem, kan het product verder verwerkt worden. In het geval dat het product afval is, zal het vervolgens mogelijk zijn om het af te voeren.

Bag House with Pulse Valves

Stoffilterinstallatie met pulsventielen

Werking van een Pulse Jet Stoffilter Systeem

Onderstaande video is eigendom van de firma Filter Concept uit India. Deze video omschrijft in een korte animatie de werking van een stoffilterinstallatie met pulsventielen.

Tijdgeregeld en drukverschil

Een stoffilterinstallatie met een Pulse Jet systeem is doorgaans in twee varianten beschikbaar: Tijdgeregeld of drukverschil. Bij tijdgeregeld kan de pulstijd en pulsduur handmatig worden ingesteld. Deze methode heeft als voorwaarde dat er geregeld gekeken zal moeten worden wat de optimale instelling is voor de stoffilterinstallatie.
Als de installatie met een drukverschilmeting is, zogeheten delta-p, kijkt de installatie naar de druk tussen de aanvoer stroom en afvoerstroom in de installatie. Als dit verschil te groot is, dan betekent dit dat de filterzakken te vol zitten met stof. Om dit te verbeteren worden de pulsventielen geactiveerd om de filterzakken schoon te blazen. De tijd tussen elke puls wordt hierdoor automatisch geregeld.

Toepassingen Stoffilterinstallaties

Stoffilterinstallaties bieden een breed inzetgebied. De filters zijn in veel verschillende diameters, lengtes, materialen en doorlaatgrootte op de markt. Door deze verscheidenheid kan voor elk soort materiaal, zowel van stof tot vezels, een filter geproduceerd worden. Stoffilterinstallaties zie je in een breed aantal industrieën, zoals de voedingsmiddelenindustrie, petrochemische industrie, papierindustrie, houtindustrie en zware industrieën zoals cement, ijzer, kool en stenen. In elk gebied zijn er vaak ook verschillende fases van het productieproces waarbij filterinstallaties andere doelen hebben. Daarom hebben veel fabrieken meerdere stoffilterinstallaties staan op verschillende toepassingen.

Daardoor wordt er de laatste jaren veel meer gekeken hoe deze installaties goed en duurzaam te onderhouden. Het zijn vaak grote prominente onderdelen die binnen of buiten veel ruimte innemen. Daarnaast hebben ze door de continue werking veel invloed op de kwaliteit van het productieproces en de werkomgeving van werknemers. Door de continue stroom van lucht en het pulsen van de stoffilterventielen, verbruiken de installaties vaak meer energie dan gedacht.

Energieverbruik

Waar zit het energieverbruik in Pulse Jet Baghouses? Er zijn een aantal onderdelen die het bewegen van de luchtstroom en deeltjes veroorzaken. Zo is er allereerst de vacuümpomp die de luchtstroom op gang brengt. Deze vacuümpomp zit aan het einde van de pijp gemonteerd en staat direct naast de stoffilterinstallatie. De vacuümpomp creëert een continue stroom aan lucht waarbij de deeltjes meegezogen worden. Deze stroom lucht kan variëren in diameter, afhankelijk van het product en de hoeveelheid. Door onderdruk beweegt de lucht richting de pomp, deze onderdruk zal laag zijn bij lichte deeltjes en hoger worden bij zwaardere delen.

Naast de pomp zit er in veel stoffilterinstallaties een ventilator in het filterhuis gedeelte. Deze ventilator zorgt ervoor dat de lucht door het filterhuis beweegt en niet alle delen door dezelfde filters willen gaan. Ook zorgt deze stroming voor verdeling en separatie van de deeltjes. Deze ventilator heeft in grotere filterinstallaties een grote diameter en heeft daarom een hoog stroomniveau. Als filterdoeken vol beginnen te raken zal de ventilator harder moeten werken om de lucht te blijven bewegen die niet gelijk door de filterdoeken heen kan. Dit zorgt ervoor dat het reinigen van de filters van essentieel belang is.

De belangrijkste energieverbruiker zijn de pulsventielen die de luchtpuls veroorzaken voor het reinigen van de filters. Hier is ook de besparing met pulsventielen te zien. Deze pulsventielen maken gebruik van perslucht op doorgaans 4-6 bar en geven gedurende een ingestelde tijd een puls om de filters te vullen met lucht. Perslucht is een veelgebruikt en alom beschikbare energiebron. Echter is perslucht een inefficiënte energiebron om te maken. Lucht is alom beschikbaar, maar om perslucht te krijgen moet deze lucht gecomprimeerd worden. Dit proces, plus mogelijke kans op lekkage in de luchttransport van de fabriek, maakt perslucht een inefficiënte energiebron.

Mac Valves Pulsventiel

Membraanventiel met dubbel membraan

Membraanventiel met dubbel membraan

Perslucht

Perslucht is lucht dat gecomprimeerd wordt, doorgaans door een compressor. Lucht is in tegenstelling tot vloeistoffen comprimeerbaar. De compressor drukt de lucht samen door het volume te verkleinen. Compressoren zijn er van verschillende fabrikanten en bovendien zijn er meerdere manieren om lucht te comprimeren.

Compressorvoorbeeld

Voorbeeld van een compressor van Atlas Copco

Om de perslucht te maken moet de lucht gecomprimeerd worden, vervolgens wordt deze lucht opgeslagen in een luchtbuffer. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een buffertank zijn. Perslucht zal vervolgens via een mechanisch systeem weer in de atmosfeer komen, doordat een ventiel het in de atmosfeer of in een cilinder laat stromen. Doordat ook de lucht vanuit een cilinder via de uitlaat de atmosfeer ingaat, is er geen regeneratie van deze energie. Oftewel perslucht is voor eenmalig gebruik en  hierdoor is de efficiëntie laag ten opzichte van elektrische of hydraulische systemen.

De voordelen van perslucht zijn dat het makkelijk op te wekken is, schoon en goedkoop in aanschaf. Daarnaast is van oudsher veel perslucht beschikbaar in fabrieken waardoor het nog steeds en nog lang een veelgebruikte energiebron zal zijn. Evengoed zijn er wel verbeteringen te behalen op het gebied van energieverbruik.

Energiebesparing

Met de Mac Valves Pulsventielen bespaart u perslucht op uw stoffilterinstallaties. Daarnaast reinigt uw installatie beter en is de installatie daardoor meer onderhoudsvrij. Hoe dit kan leggen we hier kort uit.
De energiebesparing komt voort uit de betere puls die het Mac Valves pulsventiel geeft om het filter op te blazen en te legen. Aangezien veel filterinstallaties nog uitgerust zijn met ventielen met membranen, vergelijken we deze met het Mac Valves Pulsventiel. Het verschil in puls is uitgebeeld in onderstaande grafiek van een Mac Valves Pulsventiel ten opzichte van een membraanventiel.

Pulsgrafiek tijd tegen druk in PSI

Zoals te zien is, is bij een gelijke ingangsdruk voor beide ventielen de drukpiek bij een MAC Valves pulsventiel hoger dan bij de techniek met membraan. Dit komt doordat een MAC Valves pulsventiel geen continue lek heeft bij het openen. Daarnaast is de opening en sluiting van de schuif sneller dan bij een membraantechniek. Hierdoor kan er eerder en sneller een filter worden gevuld en ook eerder en sneller worden geleegd. De reden hiervoor zullen we nu verklaren door de verschillen tussen een MAC Valves pulsventiel en een ventiel met een membraan.

Verschillen MAC Valves Pulsventielen en membraanventielen

Mac Pulsventiel

MAC Valves Pulsventiel doorsnede

Pulsventiel met membraan

Membraanventiel doorsnede

Hierboven staat de dwarsdoorsnede van een membraanventiel met een enkel membraan en een pulsventiel van MAC met een schuif. Zoals te zien is, zitten beide op eenzelfde basisplaat. Hierdoor zijn ze één op één uitwisselbaar. Het blauwe in beide doorsnedes is zoals te lucht loopt in de gesloten toestand. Allereerst zullen we de werking van een membraanventiel verder verklaren en vervolgens hoe een MAC Valves Pulsventiel werkt.

Werking membraanventiel

Bij een membraanventiel komt de lucht binnen en gaat via een kleine doorlaat, de bleedhole (zie afbeelding hierboven), naar de bovenzijde van het membraan. De ruimte boven het membraan wordt gevuld met de perslucht van de inlaat. Naast de druk zit er ook de mechanische veer die het membraan op de zitting houdt. Door het grotere oppervlak waar de druk op werkt aan de bovenzijde van het membraan en het kleinere oppervlak waar de druk op de onderzijde werkt, blijft het ventiel gesloten.

Zodra het pilootventiel bekrachtigd wordt, zal de luchtdruk aan de bovenzijde van het membraan naar de atmosfeer worden geblazen. Zie afbeelding onder voor de geopende stand. Hierbij wordt het pilootventiel bekrachtigd en beweegt de stem van de zitting af. Hierdoor kan de lucht ontsnappen en komt het membraan omhoog. Door de bleedhole blijft een continue stroom van lucht ontsnappen naar de atmosfeer. Dit zorgt er voor dat het filter nooit de inlaatdruk kan behalen. Door de continue lek gaat een gedeelte van de lucht verloren en is de druk naar het filterhuis lager dan de ingangsdruk.

Op het moment dat het pilootventiel sluit, zal via de bleedhole weer de druk opbouwen boven het membraan. De tijd die het kost om dit volume te vullen totdat de kracht van de druk boven op het membraan groter is dan eronder, is de tijd van het sluiten. Dit kost langer dan het openen van het ventiel. Hierdoor zie je dat na het elektrische signaal uitgaat er nog een tijd overeen gaat voor er geen lucht meer naar het filter gaat.

Werking MAC Valves Pulsventielen

Een MAC Valves pulsventiel werkt met een bewegende schuif. Deze aluminium schuif is met rubber gebonden in de rubberfabriek van MAC Valves (Great Lakes Rubber). Door deze verbinding is een schuif optimaal gemaakt voor een goede afdichting en lange levensduur. De schuif beweegt heen en weer door een 5/2 pilootventiel. Dit pilootventiel veranderd waar de druk staat, de twee standen zijn te zien in onderstaande afbeeldingen. Het pilootventiel zorgt ervoor dat de stuurlucht of links of rechts van de schuif staat. Hierdoor sluit of opent het ventiel.

Daarnaast zit er voor de veiligheid nog een veer ingebouwd. Deze zorgt ervoor dat het ventiel altijd weer sluit bij het wegvallen van de luchtdruk in het geval van een storing. Doordat het pilootventiel de grote luchtstroom heeft, waar MAC Valves om bekend staat, beweegt de schuif snel heen en weer. Ook wordt er na het schakelen geen lucht meer naar de atmosfeer geblazen, waardoor de maximale druk bereikt kan worden.

Qua luchtstroom is een MAC ventiel geoptimaliseerd om zo snel mogelijk de stroom op gang te brengen. De eerste lucht komt al uit het buffer van het pulsventiel en hoeft minder weerstand te overwinnen. De schuif heeft de speciale rubber combinatie waar MAC Valves bekend om is. De binnenzijde van het rubber is nog zacht en de buitenrand is verhard. Dit zorgt voor een nauwe passing, alsook een vloeiende beweging over de binnenrand van het ventiel. In het behuizing van het ventiel zijn alle onderdelen waar de schuif overheen beweegt extra nabewerkt voor een glad oppervlak. Dit zorgt voor een soepele beweging en lange levensduur.

MAC Pulse Ventiel Gesloten StandMAC Pulsventiel Open Stand

Verschillende uitvoeringen

De bovenstaande ventielen zijn met een elektrisch pilootventiel uitgerust voor de snelst mogelijke bediening. Daarnaast zijn er gevallen waarbij het aanstuurventiel extern in een kast is verwerkt. Dit is doorgaans om het aanstuurventiel te beschermen tegen vervuiling van de omgevingslucht. Dat heeft te maken met de open verbinding door het principe bij een membraanventiel. In dit soort gevallen kan bij MAC Valves pulsventielen dit direct op het ventiel worden gemonteerd, aangezien deze niet gevoelig zijn voor deze vervuiling.

Een andere reden om een pilootventiel in een externe kast te verwerken, is als de omgeving ATEX veilig moet zijn. ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles. Dit gebeurt in omgevingen waar stoffen of gassen zijn die kunnen ontbranden of exploderen. Hier wil je voorkomen dat er een vonk ontstaat waardoor er een ontbranding of explosie komt. Intussen is het MAC Valves Pulsventiel ook verkrijgbaar met ATEX solenoid. Hierdoor kan een MAC Valves pulsventiel gelijk met pilootventiel op het filter. Het grote voordeel om het pilootventiel direct bij het filter te hebben, is de snelheid van openen en sluiten. Een extra leiding naar een kast, is een extra volume. Dit volume zal zowel bij openen als bij sluiten invloed hebben op hoe snel het ventiel is.

MAC Valves pulsventielen met Atex

MAC Valves pulsventielen met Atex certificering

Formaten

Qua formaten is er bij de MAC Valves pulsventielen 4 verschillende formaten. De PV03 voor 3/4″ en 1″ pijpdiameters, de PV06 voor 1 1/2″ pijdiameter, de PV09 voor 2″ pijpdiameter en de meest recente toevoeging is de PV12 voor 2 1/2″ en 3″ pijpdiameters. De MAC Valves PV12 heeft een verticaal ontwerp om zo de slag van de schuif korter te houden. Zo kan de lucht snel naar de filterzakken toe.

Besparingen MAC Valves Pulsventielen

Zoals in het begin van dit artikel vermeld, bieden de MAC Valves Pulsventielen besparingen. Hieronder gaan we hier verder op in.

Energiebesparing

Energiebesparing en de energie die pulsventielen gebruiken is al eerder voorbijgekomen. De besparingen zitten vooral door de volgende drie voordelen:

  • Sterke eerste puls
  • Korte afvaltijd
  • Geen lek en lekkages

Sterke eerste puls

De sterke eerste puls komt voort uit het snel bewegen van de schuifas. Hierdoor komt de stroom lucht snel op gang en kan ook snel de volledige stroom bewegen. Daarnaast is er geen lek over het pilootventiel, waardoor de volledige druk gebruikt wordt. Hierdoor kunnen de filterzakken snel worden gevuld en zetten ze uit. Mocht er voorheen te weinig druk in de filterzakken gaan als ze verstopt zijn, kan dit nu met de hogere druk verbeteren. Als de druk voorheen voldoende was, is het hierdoor mogelijk om de druk te verlagen. Het verlagen van de druk zorgt voor een besparing in de perslucht die nodig is om de uitgaande druk te krijgen.

Korte afvaltijd

Het terug bewegen van de schuif gaat door het pilootventiel sneller dan bij andere technieken. Hierdoor valt de stroom snel weg. Door dit sneller wegvallen van de stroom zal het ventiel minder lucht verbruiken tijdens een cyclus. Aangezien het MAC Valves pulsventiel niet onnodig nog lucht in de filterzakken blaast, zal door het aanwezige vacuüm de zak sneller leeg zijn.

Door de sterke eerste puls en het sneller afsluiten van de luchtstroom zet de filterzak sneller uit en sneller weer terug naar de oorspronkelijke vorm gaan, creëert dit het gewenste klopeffect. Dit sterke klopeffect zorgt ervoor dat er meer product van de filterzakken valt. Hierdoor kan er minder regelmatig gepulst worden. Zie hieronder beelden vanuit een dust collector van een klant die rijen met membraanventielen vergelijk met de MAC Valves pulsventielen.

Zowel de opkomtijd als afvaltijd zorgt voor betere reiniging. Bij een drukverschil meting, de zogeheten delta-p, zal dit verschil mogelijk groter zijn. Als hierbij de filterzakken vol zitten, gaan de ventielen meer pulsen. Zodra de zakken niet meer goed te reinigen zijn, blijft de installatie pulsen.

Geen lek en lekkages

Zoals eerder aangegeven heeft een MAC Valves pulsventiel geen lek naar de atmosfeer als het ventiel open staat. Dit door het gesloten pilootventiel welke de schuif beweegt. Waar een membraanventiel werkt met een vastgestelde lek, heeft MAC Valves ervoor gekozen om deze lek te elimineren. Deze lek is ook een onnodige kostenpost, aangezien deze energie niet nuttig gebruikt wordt.

Door het ontwerp van een MAC Valves pulsventiel is slijtage een minimale factor. De schuif is een star onderdeel dat schuift over een vlak oppervlak. Het materiaal beweegt niet flexibel wat het slijtage effect nihil maakt. Bij een membraanventiel wordt het rubber bij elke cyclus twee keer bewogen. Door de krachten van deze flex krijgt het rubber continu de kans dat het vervormt of scheurt. Ook zijn bij de rubbermembranen temperatuur van invloed op hoe het rubber door natuurlijke slijtage verloopt. Hierbij kunnen kleine scheuren ontstaan. Deze kleine scheuren gaan doorgaans ongemerkt tot er onderhoud plaats vindt. Dit aangezien ze geen invloed hebben op de werking voor het filter. Echter zijn deze lekkages een continue stroom van perslucht dat verloren gaat, wat vaak de grootste kosten zijn.

Lekkages van perslucht zijn vaak ongemerkt grote kostenposten, zowel in de ventielen, maar ook in de toevoerleidingen. Een kleine lekkage kan al snel duizenden euro’s per jaar kosten.

Uptime

Uptime is de tijd dat een stoffilterinstallatie per jaar kan blijven draaien. Hoe hoger deze waarde, hoe minder onderhoud er noodzakelijk is geweest. Als er grote lekkages voorkomen in de pulsventielen, zal de druk niet meer toereikend zijn voor de installatie. Hierbij zal de installatie stil staan om de lekkages te verhelpen. Daarna kan de installatie pas weer opgestart worden.

Daarnaast kan het zijn dat de filterzakken te vol komen te zitten met het product, dat ze verstopt raken. Dit betekent dat de pulsventielen de zakken niet meer kunnen reinigen en de zakken handmatig moeten worden schoon geslagen, of compleet vervangen moeten worden. Aangezien er doorgaans veel filterzakken op een installatie zitten, is dit een tijdrovende klus. Daarnaast is het mogelijk een gevaarlijke klus, wat ook weer risico’s met zich meeneemt. Als de stoffilterinstallatie ook relatief vaak moet pulsen, slijten de filters ook sneller. Hierdoor is het vervangingsinterval van de filterzakken korter.

Aangezien met MAC Valves pulsventielen er geen kans is op lekkages door slijtage, zal de installatie door kunnen blijven werken. Daarnaast zal de krachtigere puls de filterzakken beter reinigen, zodat deze niet verstoppen. Door het minder vaak pulsen met MAC Valves pulsventielen, is het interval in de vervanging langer. Dit zorgt voor een langere uptime per jaar. Daardoor is er meer productie, wat ook meer winst betekent. Deze extra productie zal de afzet vergroten en daardoor groeit de winst.

Onderhoudsbesparing

De levensduur van de MAC Valves pulsventielen is erg lang door de lage kans op slijtage. De MAC Valves pulsventielen hebben standaard Viton rubberonderdelen. Dit rubber heeft een groot temperatuurbereik, is slijtvast en kan tegen vervuiling uit de aanvoerlijn. Daardoor is het onderhoudsinterval veel langer dan bij de andere pulsventiel technieken. Dit zorgt voor een lager ‘cost of ownership’.

Daarnaast is het goed mogelijk om de filterzakken dankzij de MAC Valves Pulsventielen minder regelmatig te vervangen. Dit biedt buiten de aanschafprijs van de filterzakken een groot voordeel qua arbeidstijd en arbeidsintensiviteit. Vaak zijn stoffilterinstallaties geplaatst op plekken waar deze slecht bereikbaar zijn. Dit kan op het dak zijn of bijvoorbeeld in de buitenlucht. Hierdoor is het risico voor de werknemer groter op mogelijke calamiteiten. Aangezien dankzij de MAC Valves pulsventielen dit onderhoud aan de filterinstallatie minder frequent wordt, bespaard dit arbeidsuren en verkleind de kans op letsel.

Productie efficiëntie

Filterinstallaties dienen ook zo efficiënt als mogelijk afgesteld te zijn. Je wilt al het product opvangen in de installatie en dat de installatie dit kan verwerken. Dit werkt beter als je de reiniging van de filterzakken beter kan afstellen. Met behulp van de betere reiniging, kan meer product per cyclus van de filterzakken af vallen. Een filterzak dient altijd een kleine laag met product op zich te hebben. Zo zorg je ervoor dat het andere product zich er goed aan kan hechten. Je wilt voorkomen dat het filter té schoon is. Door de snelle beweging van de filterzak, veroorzaakt door een MAC Valves pulsventiel, valt het overtollige product eraf. De noodzakelijke laag is door dit goed af te stellen met de pulstijd en ingangsdruk goed en constant af te stellen.

Door de eerder genoemde hogere uptime en de hier benoemde verbeterde efficiëntie van de stoffilterinstallatie, helpt dit de productie van het product. De constante schakeltijden van de MAC Valves pulsventielen zorgen ook van cyclus tot cyclus voor hetzelfde effect. Zodra blijkt dat de membraanventielen de filterzakken niet meer goed schoon krijgen, blijft het product aan de filterzakken hangen. Bij het handmatig verwijderen, zal dit product in veel gevallen niet meer te gebruiken zijn.

Filter levensduur

In een stoffilter zitten vele onderdelen die bij grote vervuiling inperken op de levensduur. Zodra filterzakken defect gaan, zal het product door de filterzakken naar de pomp gaan. Dit zal de vacuümpomp geen goed doen qua levensduur. Daarnaast zal bij vervuiling de ventilator hadden moeten werken, waardoor deze een hogere stroom vraagt. Bij lange werking onder een hoge stroom is de slijtage op dit onderdeel ook groter.
Daarnaast is de levensduur van de filterzakken en pulsventielen al uitgebreid aan bod gekomen. Al deze componenten samen, vormen een groot gedeelte van de levensduur van de totale stoffilterinstallatie.

Eenvoudig gebruik en inbouw

De MAC Valves pulsventielen zijn zo ontwikkeld dat ze direct in een installatie in te bouwen zijn op de bestaande buffervolumes of leidingwerk. Hierdoor is het eenvoudig om zonder aanpassingen de stoffilterinstallatie te upgraden. MAC Valves is ooit begonnen om klanten te ondersteunen op dit vlak met bestaande grote flow ventielen. Dit waren in dat geval de bekende 5758 en 59 serie ventielen, welke op dezelfde schuiftechniek werken. Nadeel van deze oplossing was dat dit lastiger was om om te bouwen. Na de introductie van de speciaal ontworpen pulsventielen, is het ombouwen in de meeste gevallen eenvoudig. Dit vanwege de gelijke basisplaat als de gebruikte ventielen of de optie via een adapterplaat te bevestigen op bestaande basisplaten. Zie hieronder beide designs. Links is het design met gelijk de base voor op bestaande leiding. Rechts het design waarbij een adapterplaat geplaatst wordt. Dit kan zowel op een buffertank als op een normale base.

Mac Pulsventiel met adapterplaat

Montage gaat met 4 bouten voor het monteren van het ventiel op de basisplaat of op de adapterplaat. Hierdoor is het monteren eenvoudig gemaakt.

Buiten het montage zit er ook een voordeel op de MAC Valves pulsventielen dat niet op membraanventielen zit. Om te achterhalen of een ventiel nog schakelt, kan je met de zogeheten manual override het pulsventiel bedienen. Deze manual override is eigenlijk een handbediening voor het ventiel.

Groene impact

De MAC Valve pulsventielen zijn door de technische voordelen goed voor het milieu. Ze verbruiken minder perslucht en dus energie. Ze werken op een lager vermogen. De stoffilterinstallaties worden efficiënter door de betere reiniging. Zo zullen stoffilterinstallaties die bedoeld zijn om de lucht te reinigen, beter functioneren. Stoffilterinstallaties om rookgas te reinigen, zullen meer deeltjes uit de lucht kunnen halen. Dit alles zorgt voor een betere impact op de natuur, aangezien deze deeltjes niet in de buitenlucht komen. CO2 zal worden verminderd door minder hardwerkende vacuümpompen en ventilators. Zie hieronder een voorbeeld van een fabriek waar dankzij de MAC Valves pulsventielen de luchtkwaliteit in de werkomgeving sterk is verbeterd.

Nieuwbouw stoffilterinstallaties met MAC Valves pulsventielen

Vergeleken met de membraantechnologie is de MAC Valves Pulse Valve nog een nieuwe techniek voor stoffilterinstallatie fabrikanten. Toch gaan veel fabrikanten al nieuwe stoffilterinstallaties leveren met de MAC Valves pulsventielen. Zie bijvoorbeeld Dynamo Dust Collectors, waar ze compleet te bestellen zijn met MAC Valves pulsventielen. Daarnaast zijn de meeste stoffilterinstallatie fabrikanten op de hoogte van de techniek en kunnen ze deze optioneel op de installatie leveren. Zeker nu grote multinationals hebben aangegeven standaard de MAC Valves pulsventielen op nieuwe en bestaande installaties te willen gebruiken, is het steeds eenvoudiger. Natuurlijk is voor veel bedrijven het omzetten naar de nieuwe technologie een eerste en meest belangrijke stap. In de meeste gevallen is de ombouw te betalen uit een snelle ROI. Hierbij helpen we u graag verder. U kunt vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten via sales@astro.nl.

Downloads

De verschillende ventielen gesorteerd op poortmaat:

3/4″ – MAC Valves Pulse Valve PV03
1″ – MAC Valves Pulse Valve PV03
1 1/2″ – MAC Valves Pulse Valve PV06
2″ – MAC Valves Pulse Valve PV09
2 1/2″ – MAC Valves Pulse Valve PV12
3″ – MAC Valves Pulse Valve PV12

nl_NL